Liên Hệ Chúng Tôi

Website: kenhgotv.com
Email: [email protected]
Địa chỉ văn phòng: 101 Lê Đỉnh, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, Vietnam
SĐT: 0854088189

Chúng tôi làm việc chăm chỉ để trả lời các câu hỏi và đảm bảo trải nghiệm của bạn về Kenhgotv tốt nhất có thể. Trên trang này bạn có thể tìm hiểu cách liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn có câu chuyện mà bạn cho rằng chúng tôi có thể muốn biết, vui lòng gửi email cho nhóm tin tức của chúng tôi theo địa chỉ [email protected] và yêu cầu được chuyển đến Bộ phận hỗ trợ khách hàng Kenhgotv

Để được trợ giúp về vấn đề kỹ thuật liên quan đến Kenhgotv hoặc các ứng dụng của chúng tôi, vui lòng truy cập Bộ phận trợ giúp dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Trợ giúp về bất kỳ vấn đề nào về đăng ký và ưu đãi dành cho độc giả cũng có sẵn từ Bộ phận trợ giúp dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Nếu bạn lo ngại về tài liệu biên tập (tức là bài viết, hình ảnh và nội dung báo chí khác) xuất hiện trên trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, vui lòng kiểm tra các liên kết sau:

Chính sách người dùng

Chính sách bảo mật

Về chúng tôi