Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư này quy định cách Kenhgotv sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn sử dụng trang web này.

Điều quan trọng là bạn phải đọc chính sách quyền riêng tư này cùng với mọi thông báo về quyền riêng tư hoặc thông báo xử lý công bằng mà chúng tôi có thể cung cấp trong những trường hợp cụ thể khi chúng tôi thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân về bạn để bạn biết đầy đủ về cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn.

Khi chúng tôi cần thu thập dữ liệu cá nhân theo luật hoặc theo các điều khoản trong hợp đồng chúng tôi ký với bạn và bạn không cung cấp dữ liệu đó khi được yêu cầu, chúng tôi có thể không thực hiện được hợp đồng mà chúng tôi có hoặc đang cố gắng ký kết với bạn (ví dụ: để cung cấp cho bạn các dịch vụ).

Trong trường hợp này, chúng tôi có thể phải hủy dịch vụ mà bạn cung cấp với chúng tôi nhưng chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu trường hợp này xảy ra vào thời điểm đó.

Công ty TNHH Kenhgotv cam kết đảm bảo rằng quyền riêng tư của bạn được bảo vệ. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhất định mà bạn có thể nhận dạng khi sử dụng trang web này thì bạn có thể yên tâm rằng thông tin đó sẽ chỉ được sử dụng theo chính sách quyền riêng tư này.

Công ty TNHH Kenhgotv đôi khi có thể thay đổi chính sách này bằng cách cập nhật trang này. Thỉnh thoảng bạn nên kiểm tra trang này để đảm bảo rằng bạn hài lòng với bất kỳ thay đổi nào. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 06/07/2023.

Những gì chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập những thông tin sau:

 • Tên của bạn
 • Địa chỉ email của bạn
 • Thông tin nhân khẩu học rộng (chẳng hạn như quốc gia sử dụng)
 • Nhận dạng xã hội (chẳng hạn như ID người dùng Facebook)
 • thông tin liên quan đến bất kỳ giao dịch nào được thực hiện giữa bạn và chúng tôi hoặc một trong các đối tác của chúng tôi mà chúng tôi giới thiệu đặt cược của bạn hoặc liên quan đến trang web này, bao gồm thông tin liên quan đến bất kỳ việc sử dụng nào bạn thực hiện đối với các dịch vụ của chúng tôi;
 • thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi nhằm mục đích đăng ký với chúng tôi;
 • thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi nhằm mục đích đăng ký dịch vụ trang web của chúng tôi, thông báo qua email và/hoặc cập nhật;
 • bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn gửi cho chúng tôi; Và
 • thông tin về máy tính của bạn cũng như về các lượt truy cập và sử dụng trang web này của bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP, vị trí địa lý, loại trình duyệt, nguồn giới thiệu, thời lượng truy cập và số lượt xem trang;

Chúng tôi làm gì với những thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi yêu cầu thông tin này để hiểu nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn, đặc biệt vì những lý do sau:

 • Lưu trữ hồ sơ nội bộ;
 • Điều chỉnh nội dung cụ thể cho người dùng trên trang web; Và
 • Để cung cấp cho bạn thông tin và cập nhật về các ưu đãi và dịch vụ của chúng tôi (bạn có thể từ chối nhận thông tin tiếp thị một cách cụ thể bằng cách liên hệ với chúng tôi hoặc trả lời bất kỳ tin nhắn hoặc email nào chúng tôi gửi bằng cách thực hiện theo quy trình hủy đăng ký)

Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu của bạn hoặc cho phép các bên thứ ba được chọn sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp cho bạn thông tin về hàng hóa và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm và chúng tôi hoặc họ có thể liên hệ với bạn về những điều này qua đường bưu điện hoặc điện thoại.

Nếu bạn là khách hàng hiện tại, chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với bạn bằng phương tiện điện tử (e-mail hoặc SMS) với thông tin về hàng hóa và dịch vụ tương tự như những sản phẩm và dịch vụ tương tự trước đó với bạn.

Nếu bạn là khách hàng mới và khi chúng tôi cho phép các bên thứ ba được chọn sử dụng dữ liệu của bạn, chúng tôi (hoặc họ) sẽ chỉ liên hệ với bạn bằng phương tiện điện tử nếu bạn đồng ý với điều này.

Chúng tôi không tiết lộ thông tin về các cá nhân có thể nhận dạng cho nhà quảng cáo của mình nhưng chúng tôi có thể cung cấp cho họ thông tin tổng hợp về người dùng của chúng tôi.

Dữ liệu tổng hợp có thể được lấy từ dữ liệu cá nhân của bạn nhưng không được coi là dữ liệu cá nhân theo luật vì dữ liệu này không trực tiếp hoặc gián tiếp tiết lộ danh tính của bạn.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin tổng hợp như vậy để giúp nhà quảng cáo tiếp cận loại đối tượng mà họ muốn nhắm mục tiêu (ví dụ: phụ nữ ở một số khu vực mã bưu điện nhất định).

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập từ bạn để cho phép chúng tôi tuân thủ mong muốn của nhà quảng cáo bằng cách hiển thị quảng cáo của họ cho đối tượng mục tiêu đó.

Thay đổi mục đích

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích mà chúng tôi đã thu thập dữ liệu đó, trừ khi chúng tôi có lý do hợp lý cho rằng chúng tôi cần sử dụng dữ liệu đó vì lý do khác và lý do đó phù hợp với mục đích ban đầu.

Nếu bạn muốn nhận được lời giải thích về cách xử lý cho mục đích mới tương thích với mục đích ban đầu, vui lòng liên hệ với kenhgotv2gmail.com.

Nếu bạn muốn từ chối cho phép bên thứ ba sử dụng dữ liệu của mình, vui lòng liên hệ với kenhgotv2gmail.com và nêu rõ tên đầy đủ và địa chỉ email của bạn được sử dụng để đăng ký trên ứng dụng.

Cookies

Bạn có thể đặt trình duyệt của mình từ chối tất cả hoặc một số cookie của trình duyệt hoặc thông báo cho bạn khi trang web đặt hoặc truy cập cookie. Nếu bạn tắt hoặc từ chối cookie, xin lưu ý rằng một số phần của trang web này có thể không truy cập được hoặc không hoạt động bình thường.

Chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích mà chúng tôi đã thu thập dữ liệu đó, bao gồm cả mục đích đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo.

Để xác định khoảng thời gian lưu giữ thích hợp cho dữ liệu cá nhân, chúng tôi xem xét số lượng, tính chất và độ nhạy cảm của dữ liệu cá nhân, nguy cơ tổn hại tiềm ẩn do sử dụng trái phép hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn.

Mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và liệu chúng tôi có thể đạt được những mục đích đó thông qua các phương tiện khác và các yêu cầu pháp lý hiện hành hay không.

Trong một số trường hợp chúng tôi đã ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn (để dữ liệu đó không còn liên quan đến bạn nữa) cho mục đích nghiên cứu hoặc thống kê, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này vô thời hạn mà không cần thông báo thêm cho bạn.

Bảo vệ

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn được an toàn. Để ngăn chặn việc truy cập hoặc tiết lộ trái phép, chúng tôi đã áp dụng các quy trình vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác mà bạn quan tâm. Tuy nhiên, khi bạn đã sử dụng các liên kết này để rời khỏi trang web của chúng tôi, bạn nên lưu ý rằng chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với trang web khác đó.

Do đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc bảo vệ và quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp khi truy cập các trang web đó và các trang web đó không chịu sự điều chỉnh của tuyên bố về quyền riêng tư này. Bạn nên thận trọng và xem xét tuyên bố về quyền riêng tư áp dụng cho trang web được đề cập.

Quyền lợi của bạn

Trong một số trường hợp nhất định và tuân theo các yêu cầu pháp lý đặt ra cho chúng tôi, bạn có các quyền sau theo luật bảo vệ dữ liệu liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn: • Yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn. dữ liệu. • Phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. • Yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân của bạn. • Quyền rút lại sự đồng ý.
Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào nêu trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ kenhgotv2gmail.com.

Bạn sẽ không phải trả phí để truy cập dữ liệu cá nhân của mình (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác). Tuy nhiên, chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý nếu yêu cầu của bạn rõ ràng là vô căn cứ, lặp đi lặp lại hoặc quá mức. Ngoài ra, chúng tôi có thể từ chối thực hiện yêu cầu của bạn trong những trường hợp này.

Chúng tôi có thể cần yêu cầu thông tin cụ thể từ bạn để giúp chúng tôi xác nhận danh tính của bạn và đảm bảo quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác của bạn).

Đây là biện pháp bảo mật nhằm đảm bảo dữ liệu cá nhân không bị tiết lộ cho bất kỳ người nào không có quyền nhận dữ liệu đó. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn để hỏi thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của bạn nhằm tăng tốc độ phản hồi của chúng tôi.

Bạn có thể hướng dẫn chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị bất cứ lúc nào tại kenhgotv2gmail.com. Trong thực tế, bạn thường sẽ đồng ý rõ ràng trước với việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị hoặc chúng tôi sẽ cho bạn cơ hội từ chối sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị. Khi bạn từ chối nhận các tin nhắn tiếp thị này, điều này sẽ không áp dụng cho dữ liệu cá nhân được cung cấp cho chúng tôi nhờ dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn.

Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào chúng tôi đang cung cấp cho bạn là không chính xác hoặc không đầy đủ, vui lòng viết thư hoặc gửi email cho chúng tôi càng sớm càng tốt, theo địa chỉ trên. Chúng tôi sẽ nhanh chóng sửa bất kỳ thông tin nào được phát hiện là không chính xác.